VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP FORMU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) 11.maddesi uyarınca, Veri Sahibi gerçek kişiler, işlenen kişisel verileriyle ilgili bilgi edinme hakkına sahiptir.

Kanun kapsamında kişisel verisi işlenen gerçek kişiler “Veri Sahibi” olarak tanımlanmış olup ilgili Veri Sahibi, Kliniğimize işbu formu doldurup yazılı olarak başvurarak aşağıdaki taleplerini iletebilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veri toplama yöntemini öğrenme,
 3. Kişisel verinin hangi amaçla işlendiğini ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin ne kadar süre ile muhafaza edileceğini öğrenme,
 5. İşlenen kişisel verilerinin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini öğrenme,
 6. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ya da aktarıldıysa üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 9. İşlenen veriler neticesinde kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıktı ise buna itiraz etme,
 10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahibi Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya işbu form aracılığı ile veya info@klinikdis.com adresine gönderecekleri elektronik posta ile iletebilirler.

BAŞVURU FORMU

Adı Soyadı 
T.C. Kimlik Numarası 
E-posta Adresi 
Telefon Numarası 
Adres 
Talep Detayı (Lütfen yukarıda açıklanan KVKK madde 11 kapsamındaki talebinizi açıkça yazınız)       
Lütfen kliniğimizle olan ilişkinizi detaylı bir şekilde yazınız (örn. Müşteri, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı vb. )       

Veri Sahibi Gerçek Kişilerin Başvuru Esnasında Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

 • Kliniğimizle olan ilişkinizi belirtirken eski bir çalışan iseniz çalışma tarihi aralığı, üçüncü taraf firma çalışanı ise hangi firma olduğu gibi bilgilerin belirtilmesi, talepleri daha hızlı işleme almamıza yardımcı olacaktır.
 • Bilgi edinme talepleri yukarıda yer verilen adresler aracılığı ile kabul edilecek olup yazılı ya da elektronik ortamda bulunan başka bir adrese bildirilmesi halinde işleme alınmayacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Buraya Tıkla, Hemen Ara!